Start

Komunikat komisji rekrutacyjnej

Informujemy kandydatów do naszego liceum, że dokumenty (kopie świadectwa i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty) można dostarczać do Komisji Rekrutacyjnej razem, dopiero po otrzymaniu zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty w terminie do 13.07.2022 do godziny 15.00.

Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.”

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 15.00 w sali nr 1 (po wejściu do szkoły pierwsza sala po lewej stronie) lub w sekretariacie szkoły (pierwsze piętro, proszę się kierować korytarzem w lewo).

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
Rozmiar czcionki