Pedagodzy

Pod numerem telefonu: 730 306 308 w godz. 8.00-16.00 dyżuruje zespół psychologiczno-pedagogiczny.

Z różnymi problemami można zgłaszać się do:


pani pedagog mgr Agnieszki Leszczyńskiej

agnlesz25@eszkola.opolskie.pl
poniedziałek 11.25 – 17.00
wtorek 11.25 – 16.25
środa: 07.30 – 14.00
czwartek: 07.30 – 12.25
piątek: 07.30 – 13.10


pani psycholog mgr Aleksandry Herka (s. 21)

aleherk44@eszkola.opolskie.pl
poniedziałek: 08.00 – 10.35
wtorek: 09.35 – 15.10
środa: 07.45 – 14.30
czwartek: 09.35 – 16.00
piątek: 07.45 – 13.25


pana pedagoga oraz doradcy zawodowego mgr Jacka Lewandowskiego (pokój 11a)

jaclewa2@eszkola.opolskie.pl
poniedziałek: 07.30 – 11.35
wtorek: 07.30 – 10.35
środa: 14.15 – 16.50
czwartek: 07.00 – 16.00
piątek: 07.45 – 16.00


pani pedagog mgr Izabeli Lipin (pokój 43)

izalipi45@eszkola.opolskie.pl
poniedziałek: 09.30 – 15.30
wtorek: 08.00 – 13.15
środa: 12.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 16.00
piątek: 08.00 – 13.15

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu