Pedagodzy

Pod numerem telefonu: 730 306 308 w godz. 8.00-16.00 dyżuruje zespół psychologiczno-pedagogiczny.

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zindywidualizowana ścieżka kształcenia >>>

Z różnymi problemami można zgłaszać się do:


pani pedagog mgr Agnieszki Leszczyńskiej

agnlesz25@eszkola.opolskie.pl
poniedziałek 12.10 – 16.30
wtorek 12.10 – 16.10
środa: 08.00 – 14.10
czwartek: 08.00 – 12.10
piątek: 07.50 – 13.10


pani psycholog mgr Aleksandry Herka (s. 21)

aleherk44@eszkola.opolskie.pl
poniedziałek: 08.50 – 10.30
wtorek: 08.00 – 15.00
środa: 08.00 – 15.00
czwartek: 08.50 – 16.00
piątek: 08.00 – 13.10


pana pedagoga oraz doradcy zawodowego mgr Jacka Lewandowskiego (pokój 11a)

jaclewa2@eszkola.opolskie.pl
poniedziałek: 07.45 – 11.25
wtorek: 07.45 – 10.35
środa: 13.15 – 16.15
czwartek: 07.45 – 16.00
piątek: 07.45 – 16.00


pani pedagog mgr Izabeli Lipin (pokój 43)

izalipi45@eszkola.opolskie.pl
poniedziałek: 08.00 – 14.15
wtorek: 08.00 – 13.10
środa: 12.15 – 16.00
czwartek 12.10 – 16.00
piątek: 11.20 – 14.20

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu