Inspektor danych osobowych

Administratorem danych jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu przy ul. Ozimskiej 48A.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Korzuch a zastępcą jest Pani Ewa Sosinka i można skontaktować się z nimi przez e-mail: biuro@protecton.pl

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu