Składanie wniosków

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

20 lipca 2022 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

  • w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata,
  • na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych (na terenie szkoły),
  • w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2022 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):

Od 20 lipca do 28 lipca należy dostarczyć do szkoły do której kandydat się zakwalifikował oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Będzie to jednoznaczne z wyrażeniem woli przyjęcia do szkoły.

Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

Dokumenty w naszej szkole będą przyjmowane w sali nr 1 na parterze w godzinach od 8 00 do 15 00.

***

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Informujemy kandydatów do naszego liceum, że dokumenty (kopie świadectwa i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty) można dostarczać do Komisji Rekrutacyjnej razem, dopiero po otrzymaniu zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty w terminie do 13.07.2022 do godziny 15.00. Jednocześnie bardzo prosimy, aby oceny ze świadectwa, wyniki sprawdzianu i inne osiągnięcia zostały przez kandydata wprowadzone na platformę rekrutacyjną: opolskie.edu.com.pl/kandydat w sekcji „Osiągnięcia” i dokładnie sprawdzone. Usprawni to pracę Komisji Rekrutacyjnej i pozwoli uniknąć błędów, które mogłyby być niekorzystne dla kandydata. Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 15.00 w sali nr 1 (po wejściu do szkoły pierwsza sala po lewej stronie) lub w sekretariacie szkoły (pierwsze piętro, proszę się kierować korytarzem w lewo). Do zobaczenia 🙂

PLIKI DO POBRANIA:

DEKLARACJA WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO I PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu