Składanie wniosków

14.07.2023: Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

17 lipca 2023 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:
• w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata,
• na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych (na terenie szkoły po godzinie 1000),
w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2023 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):

W terminie od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. należy dostarczyć do szkoły, do której kandydat się zakwalifikował oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Będzie to jednoznaczne z wyrażeniem woli przyjęcia do szkoły.
Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

Dokumenty w naszej szkole będą przyjmowane w sali nr 1 na parterze w godzinach od 8 00 do 15 00 (17 lipca od 1000).

Do zobaczenia 🙂

***

19.06.2023: Komunikat Komisji Rekrutacyjnej
Informujemy kandydatów do naszego liceum, że dokumenty (kopie świadectwa i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty) można dostarczać do Komisji Rekrutacyjnej razem, dopiero po otrzymaniu zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty w terminie do 10.07.2023 do godziny 15 00.

Jednocześnie bardzo prosimy, aby oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu i inne osiągnięcia zostały przez kandydata wprowadzone na platformę rekrutacyjną: opolskie.edu.com.pl/kandydat w sekcji „Osiągnięcia” i dokładnie sprawdzone. Usprawni to pracę Komisji Rekrutacyjnej i pozwoli uniknąć błędów, które mogłyby być niekorzystne dla kandydata.

Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8 00 do 15 00 w  sali nr 1 (po wejściu do szkoły pierwsza sala po lewej stronie) lub w sekretariacie szkoły (pierwsze piętro, proszę się kierować korytarzem w lewo).

Do zobaczenia 🙂

 

***

 

DRODZY KANDYDACI, REKRUTACJA TRWA!!!

Aby wziąć udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych należy założyć konto na platformie: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat

Instrukcję jak to zrobić znajdziecie pod adresem: https://youtu.be/-II5pc62VRc

Po uzupełnieniu danych na swoim koncie będziecie mogli wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Do 19 czerwca 2023 r. macie czas na złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Wnioski można składać elektronicznie albo po wydrukowaniu z platformy rekrutacyjnej należy wniosek (podpisany przez kandydata i jego rodziców lub opiekunów prawnych) przynieść do szkoły pierwszego wyboru (informację, która to szkoła znajdziecie na wniosku).
Czekamy na Was w sekretariacie LO VIII od poniedziałku do piątku od godziny 745 do godziny 1530.

ZAPRASZAMY 🙂

[KOMUNIKAT W WERSJI PDF]

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu