Matura w PLO nr VIII w Opolu

Informacje o egzaminie maturalnym znajdują się na stronie www.cke.gov.pl.

 

Informacja o terminach egzaminów ustnych oraz numerach sal, w których odbędą się egzaminy jest dostępna na Teamsach, kanał Matura 2023. Osoby, które nie mają dostępu do Temas-ów mogą kontaktować się z sekretariatem szkoły.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu