Covid – informacje epidemiologiczne

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1343 >>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1484 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1385 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1386 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1389 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1539 >>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1614 >>>

Procedura funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego przygotowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r.
PRZECZYTAJ>>>

Regulamin biblioteki szkolnej na czas epidemii COVID-19
PRZECZYTAJ >>>

Regulamin dyżurów
PRZECZYTAJ >>>

Regulamin sali lekcyjnej
PRZECZYTAJ >>>

Regulamin pracowni specjalistycznej
PRZECZYTAJ>>>

Regulamin WF / zajęcia sportowe
PRZECZYTAJ >>>

Organizacja żywienia w szkole – regulamin
PRZECZYTAJ>>>

Nauczanie hybrydowe w PLO nr VIII w Opolu
PRZECZYTAJ >>>

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu