Kontakt

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
45-368 Opole, ul. Ozimska 48a

tel. 77 423 15 51
fax 77 423 15 55
kom. 666 837 712

sekretariat@lo8.opole.pl

kancelaria@lo8.opole.pl

www.lo8.opole.pl

77 423 15 51 – sekretariat

77 454 21 35 – kancelaria

77 423 15 55 – fax

77 423 15 52 – kierownik administracji

77 423 15 53 – księgowość

77 423 15 54 – pedagog

730 306 308 – pedagog

77 423 15 56 – stomatolog

Sekretariat dla uczniów, I piętro, p. 29
czynny w godz. 11.00 – 14.00

Kancelaria szkoły, parter, p. 11A
czynna w godz. 8.00 – 15.30

Biblioteka szkolna, parter, p. 11
czynna w godz. 8.00 – 16.00

Numery wewnętrzne telefonów:

11 – sekretariat
12 – kancelaria
13 – fax
14 – dyrektor
15 – wicedyrektor
16 – kierownik administracji
17 – księgowość

18 – pedagog
19 – wychowawcy świetlicy
20 – boczny
21 – biblioteka
22 – pokój nauczycielski
23 – pielęgniarka szkolna
24 – kuchnia / stołówka

25 – konserwatorzy
26 – WF
27 – sprzątaczki
28 – stomatolog
29 – psycholog
30 – serwerownia
31 – portiernia
32 – monitoring

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu