Szkolny doradca zawodowy

Pod numerem telefonu: 730 306 308 w godz. 8.00-16.00 dyżuruje zespół psychologiczno-pedagogiczny.

mgr Jacek Lewandowski -psycholog, pedagog (pokój 11a)

jaclewa2@eszkola.opolskie.pl

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY TO SPECJALISTA, KTÓRY PRZEDE WSZYSTKIM:
• udziela pomocy młodzieży w wyborze zawodu, kierunku kształcenia
• pomaga określić umiejętności, predyspozycje i zainteresowania zawodowe
• udziela informacji na temat kierunków kształcenia szkół i zasad rekrutacji
• udziela informacji na temat instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym
• prowadzi zajęcia w klasach, podczas których młodzież nabywa wiedzę pomocną m.in. przy podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru szkoły/zawodu, w poszukiwaniu pracy

Podstawowe zasady pomocne przy wyborze szkoły.
Zanim podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru szkoły, najpierw:

• określ swoje zainteresowania, predyspozycje (umiejętności, cechy osobowości),
• zastanów się, czy Twoje predyspozycje pozwolą Ci na kontynuację nauki w wybranej przez Ciebie szkole,
• oceń swoje szanse na dostanie się do wybranej przez Ciebie szkoły – dokonaj przeglądu swoich ocen na świadectwie i punktów uzyskanych na egzaminie,
• zapoznaj się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi w danej szkole,
• zbierz opinie z różnych źródeł (rodzice, znajomi, absolwenci, nauczyciele itp.) na temat wybranej przez Ciebie szkoły,
• zwróć uwagę na ilość i rodzaj przedmiotów, których będziesz się uczył w wybranej przez Ciebie szkole,
• zwróć uwagę na możliwości dojazdu do wybranej przez Ciebie szkoły i związane z tym koszta,
• zapoznaj się, co robi osoba wykonująca dany zawód, jakie ma zadania, jakie wykonuje czynności, w jakich
warunkach wykonuje pracę i jakie są przeciwwskazania do wykonywania wybranego przez Ciebie zawodu,
• zapoznaj się z możliwościami, które uzyskasz po ukończeniu wybranej przez Ciebie szkoły (np. wysokość wynagrodzenia, awans zawodowy, możliwości zatrudnienia itp.).

Jeśli masz wątpliwości, uwagi i pytania to zgłoś się do szkolnego doradcy zawodowego, który pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

Serdecznie zapraszam!
mgr Jacek Lewandowski
pedagog, doradca zawodowy

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu