Przez cały marzec w PLO nr 8 będzie prezentowana wystawa pt. „Byliśmy sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” przygotowana przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

Tematem ekspozycji są postawy wobec wojny i ludobójstwa, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej. Wystawa stawia kluczowe pytania. Dlaczego Holokaust był możliwy? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym i prześladowanym?

Temat Zagłady powinien dla być dla nas dzisiaj ostrzeżeniem i nauką także w obecnej rzeczywistości i uczyć nas tych właściwych postaw i wyborów wobec zła. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i nie tylko z naszej szkoły do obejrzenia i refleksji, do której z pewnością skłoni nas prezentowana wystawa.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu