➡️Klasa 2d uczestniczyła w bardzo ciekawych zajęciach na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. ➡️Braliśmy udział w ćwiczeniach laboratoryjnych w pracowni technologii wody i ścieków, gdzie badaliśmy twardość wody oraz w Katedrze Inżynierii Procesowej i Środowiska uczestniczyliśmy w zajęciach na temat „ Termowizja czyli jak zobaczyć to, co niewidoczne”.

➡️Poznaliśmy liczne przykłady zastosowania kamery termowizyjnej, a następnie mogliśmy osobiście sprawdzić jak działa.

➡️Wielką atrakcją był udział w warsztatach na symulatorze lotu samolotem”

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu