♾️ Drodzy Ósemkowicze, nadszedł czas na wybory do Samorząd Uczniowski LO8 w Opolu ! Jeżeli chcesz zmienić naszą szkołę, wprowadzić wiele zmian i projektów oraz reprezentować Ósemkę poza Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu….

🫂 Stwórz 5-osobą partie i zgłoś ją opiekunce SU (Pani Darii Włodarczyk-Chruszcz) do końca września. Już od 1. października rozpoczniemy ósemkową kampanię wyborczą!

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu