19.06.2023: Komunikat Komisji Rekrutacyjnej
Informujemy kandydatów do naszego liceum, że dokumenty (kopie świadectwa i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty) można dostarczać do Komisji Rekrutacyjnej razem, dopiero po otrzymaniu zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty w terminie do 10.07.2023 do godziny 15 00.

Jednocześnie bardzo prosimy, aby oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu i inne osiągnięcia zostały przez kandydata wprowadzone na platformę rekrutacyjną: opolskie.edu.com.pl/kandydat w sekcji „Osiągnięcia” i dokładnie sprawdzone. Usprawni to pracę Komisji Rekrutacyjnej i pozwoli uniknąć błędów, które mogłyby być niekorzystne dla kandydata.

Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8 00 do 15 00 w  sali nr 1 (po wejściu do szkoły pierwsza sala po lewej stronie) lub w sekretariacie szkoły (pierwsze piętro, proszę się kierować korytarzem w lewo).

Do zobaczenia 🙂
DZIAŁ REKRUTACJA >>>

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu