Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

17 lipca 2023 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

W terminie od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. należy dostarczyć do szkoły, do której kandydat się zakwalifikował oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Będzie to jednoznaczne z wyrażeniem woli przyjęcia do szkoły.

Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

Dokumenty w naszej szkole będą przyjmowane w sali nr 1 na parterze w godzinach od 8 00 do 15 00 (17 lipca od 1000).

Do zobaczenia 🙂

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu