🥇W dniu 25.10.2023 odbyła się Wojewódzka Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, na której nagrodzono nauczycieli i pracowników oświaty za dotychczasową pracę.

🥇Wśród wyróżnionych nie zabrakło nauczycieli VIII LO. Brązowy Medal Zasługi otrzymał Adam Podwysocki, Medal Komisji Edukacji Narodowej – Marek Pietruszka i Nagrodę Kuratora Oświaty Dorota Nowak.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu