🎓 W miniony czwartek klasy 1f i 1g uczestniczyły w spotkaniu inauguracyjnym dla klas patronackich w Uniwersytet WSB Merito Opole – wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa . Uczniowie wysłuchali wykładu poświęconego cyberbezpieczeństwu, a następnie wzięli udział w zajęciach warsztatowych.

➡️ Wcześniej w ramach współpracy naszego liceum z uniwersytetem odbyły się zajęcia z medioznawstwa, które dla uczniów klasy dziennikarsko-medialnej przeprowadziła pani dr Anna Karwacka z WSB.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu