➡️PLO nr VIII po raz czwarty uczestniczy w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”.

➡️Nauczyciele prowadzą zajęcia, korzystając z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

➡️Rozdajemy również papierowe żonkile- symbol wspólnej pamięci o powstaniu w getcie.

➡️PAMIĘTAMY I NIE JESTEŚMY OBOJĘTNI⬅️

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu