ERAZMUS+ 'Partnerstwo w edukacji’

„Partnerstwo w Edukacji” – „Partnership in Education” – projekt edukacyjny w ramach programu Erasmus+

MIASTO OPOLE realizuje projekt pn. „Partnerstwo w Edukacji” na który w ramach programu Erasmus+ otrzymało Akredytację na lata 2023 – 2027 w sektorze Edukacja szkolna, Numer Akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000104079.

W ramach Projektu powstało konsorcjum pomiędzy MIASTEM OPOLE, pełniącym rolę koordynatora, a 19 opolskimi szkołami: Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 30 w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr V w Opolu przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr XI im. Generała Władysława Andersa w Opolu, Zespołem Szkół Mechanicznych w Opolu oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.

Projekt zakłada wizyty kadry zarządzającej i nauczycieli opolskich szkół oraz przedstawicieli Wydziału Oświaty i UMO w szkołach miast partnerskich Opola tj. Ingolstadt – Niemcy, Carrara – Włochy, Grasse – Francja, Alytus – Litwa, Kuopio – Finlandia, w celu nawiązania międzynarodowej współpracy w obszarze edukacji, przeprowadzenia obserwacji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w 5 głównych obszarach: Polityka oświatowa, Edukacja włączająca, Nowoczesne metody rozwijania kompetencji kluczowych, Edukacja ekonomiczna i orientacja zawodowa, a także Aspekty jakości i efektywności pracy szkoły.

Numer umowy: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126469 

Okres realizacji: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Wartość dofinansowania: 62 369,00 EUR.

***

ERAZMUS+ 'Partnerstwo w edukacji’

W dniach 21-27.04.2024 r. odbyliśmy mobilność w ramach projektu „Partnerstwo
w Edukacji” do miasta partnerskiego Opola – Ingolstadt w Niemczech.
Wyjazd służył obserwacji pracy szkoły goszczącej Katherinen – Gymnasium Ingolstadt.
Celem mobilności było poznanie i wdrożenie nowych rozwiązań w edukacji ekonomicznej
i orientacji zawodowej/sprawnie działające doradztwo w wyborze ścieżki kształcenia,
powiązane z rynkiem pracy – cel IV.

Szczegóły w pliku PDF >>>

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu