🎤„Dziwny jest ten świat” to piosenka, z którą Julia Seroczyńska, uczennica naszej szkoły, wystąpiła na XVIII Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej.

🎼Na scenie sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej wystąpili soliści i zespoły z całej Opolszczyzny.

☑️Patronat nad konkursem sprawowali: Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu