Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Drodzy Kandydaci

12 lipca 2024 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

· w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata,

· na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych (na terenie szkoły po godzinie 10.00),

· w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2024 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):

W terminie od 12 lipca do 17 lipca 2024 r. należy dostarczyć do szkoły, do której kandydat się zakwalifikował oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Będzie to jednoznaczne z wyrażeniem woli przyjęcia do szkoły.

Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

Dokumenty w naszej szkole będą przyjmowane w sali nr 8 na parterze w godzinach od 8.00 do 15.00 (12 lipca od 10.00).

Do zobaczenia w LO VIII 😉

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu