Uwaga ósemkowicze ‼️

Przypominamy, że nasza szkoła uczestniczy w programie Budżetu Uczniowskiego! Jego celem jest m.in. aktywizacja i pobudzenie działania oraz kreatywności wśród nas – młodych ludzi 😎

Informacje dotyczące projektów:

• Uczeń może złożyć tylko jeden projekt

• Papiery należy złożyć do 20.12 w sekretariacie

• Projekty muszą być zgodne z obowiązującym prawem, w tym ze statutem szkoły oraz szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym

• Projekt nie może przekraczać 10 000 zł

• Aby projekt był uznany wnioskodawca musi zebrać 15 podpisów wśród uczniów

Więcej informacji oraz same formularze dostaniecie u Pani Darii Włodarczyk-Chruszcz 🥰

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu