💥26.01.2023 roku w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu został podpisany List intencyjny między PLO nr 8 w Opolu a Opolską Izbą Gospodarczą w Opolu.

📍OIG wyraziło chęć patronowania i opieki merytorycznej nad naszym Liceum.

🖌️Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu OIG w Opolu p. Bartosza Ryszkę i Dyrektora PLO nr 8 w Opolu p. Lucynę Dzikiewicz – Niski.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu