Z radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę w październiku 2022r. przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu