🎯7 listopada 2022 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu zostało podpisane porozumienie o współpracy miedzy Galerią a Publicznym Liceum nr 8 w Opolu.

▶️Celem podjęcia takich działań było ustalenie zasad współpracy kulturalnej między obiema Instytucjami z uwzględnieniem rozwijania pasji i zainteresowań uczniów.

🎨Wychowanie i edukacja przez sztukę współczesną ma też za zadanie „odczarować” stereotypy myślowe, że sztuka współczesna jest trudna i niezrozumiała.

➡️Porozumienie przewiduje udział we wspólnych projektach kulturalnych i artystycznych, szeroki udział w warsztatach i korzystanie z zasobów kulturowych miasta.

🔁Nasi uczniowie już od dłuższego czasu biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Galerię, ucząc się w wymiarze praktycznym odczytywania i interpretacji tekstów kultury.

➡️W dzisiejszej uroczystości wzięli udział dyrektor PLO nr 8 w Opolu – p. Lucyna Dzikiewicz – Niski, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu pani Joanna Filipczyk oraz Naczelnik Wydziału Oświaty pan Aleksander Iszczuk.

*️⃣Koordynatorem projektu został pan Mariusz Madej – nauczyciel języka polskiego w PLO nr 8.

▶️Wydarzeniu towarzyszyły również lokalne media.

↪️Uczniowie klasy 1 b uczestniczący w uroczystości zostali oprowadzenie i zapoznani z aktualnymi wystawami w Galerii, jak też wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistę – edukatora sztuki.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu