▶️10.02 2023 r. Dyrektor PLO nr VIII Lucyna Dzikiewicz-Niski oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk podpisali porozumienie zakładające wsparcie procesu dydaktycznego.

⏹️W ramach współpracy przewiduje się cykl zajęć dla młodzieży.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu