Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na wyjazd zagraniczny dla uczniów, z programu Power – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 
Tytuł projektu:   „Razem lepiej. Polsko- hiszpańska mozaika kulturowa”.
Cel: Rozwijanie umiejętności językowych, kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, uczenia się, kompetencji cyfrowych, kształtowania postaw obywatelskich oraz relacji społecznych, a także kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej. Wzajemne poznanie kultury, tradycji, historii i współczesnych realiów Polski i Hiszpanii.
Uczestnicy: 20 uczniów PLO VIII w Opolu wyłonionych w drodze rekrutacji wraz z opiekunami.
Sposoby realizacji:

 • działania przygotowawcze – zajęcia z języka angielskiego, hiszpańskiego, historyczno – kulturowe oraz z pedagogiem w wymiarze 20 godzin;
 • wyjazd do partnerskiej szkoły- IES GUSTAVO BECQUER w Hiszpanii, w Sewilli – 7 dni;
 • po powrocie- zebranie, opracowanie materiałów na zadane tematy oraz przygotowanie wystawy fotograficznej, prezentacji multimedialnej oraz postów w mediach społecznościowych, zorganizowanie imprezy ”Dni Andaluzji”.
  Program wyjazdu:
 • podróż do Sewilli samolotem, zakwaterowanie, obiad, wycieczka po Trianie (dzielnicy, w której znajduje się przyjmująca szkoła- Ies Gustavo Becquer) , wieczorne zwiedzanie katedry w Sewilli;
 • śniadanie, zajęcia szkolne- zajęcia integracyjne, język angielski, język hiszpański , obiad, wycieczka edukacyjna po największych atrakcjach Sewilli- m.in. plac Hiszpański, dzielnica Barrio Santa Cruz, kolacja;
 • śniadanie, zajęcia szkolne- historia Hiszpanii, geografia, obiad, warsztaty flamenco połączone z wieczorkiem hiszpańskim, kolacja;
 • śniadanie, zajęcia szkolne – geografia, język angielski, projektowanie wycieczki z wykorzystaniem mapy i odbiorników GPS, nauka o stylach budownictwa, obiad, wycieczka rowerowa wzdłuż rzeki oraz po starym mieście, kolacja;
 • śniadanie , wycieczka edukacyjna do Kadyksu(lekcja historii i geografii w terenie), obiad, wieczór polski, kolacja;
 • śniadanie, zajęcia szkolne- język angielski, hiszpański, warsztaty – tworzenie mozaiki, obiad, wycieczka edukacyjna do pałacu Alcazar, rejs statkiem po rzece, kolacja, spotkanie pożegnalne;
 • śniadanie, transfer na lotnisko i lot powrotny do Polski.

  Warunki finansowe: realizacja projektu jest całkowicie finansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
  Termin wyjazdu: 17- 24 kwietna 2023 r
  Termin składania dokumentów : 1.03.2023 – 8.03.2023r (sekretariat)
  Koordynatorzy: Agnieszka Leszczyńska, Joanna Dziuba, Karolina Mendel.

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania oraz regulamin:

>>> REGULAMIN – PLIK DOCX
>>> REGULAMIN – PLIK PDF
>>> KARTA ZGŁOSZENIA – PLIK DOCX
>>> KARTA ZGŁOSZENIA – PLIK PDF

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu