✳️„Ruch Polski wokół Słońca” – oprowadzanie i warsztaty twórcze w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. ✳️Maturzyści z klasy 4 bsp uczestniczyli w oprowadzaniu i w warsztatach wokół fragmentu utopijnego projektu Andrzeja Tobisa.

✳️Pomysł artysty zajmującego się głównie fotografią i malarstwem jest prezentowany w GSW, a składa się z cyklu fotografii, które są ilustracją słownika polsko-niemieckiego z roku 1954.

✳️Sfotografowane sytuację i obiekty są integralną częścią hasła ze słownika, a komentarz artysty pod zdjęciem nadaje obiektowi nowy wymiar i znaczenie. ✳️Zdjęcia dokumentują polską rzeczywistość czasu przemiany i przejścia z postkomunizmu w erę kapitalizmu w każdej sferze i przestrzeni życia społecznego. Na bazie tego doświadczenia estetycznego uczniowie mieli za zadanie sami stać się artystami i kreatorami przestrzeni, i wyrazicielami własnych przekonań.

✳️W tym akcie twórczym towarzyszyli im edukatorzy Marta Miś oraz Józef Chyży. W ciekawy i intrygujący sposób wprowadzili uczniów w tematykę sztuki współczesnej, odkrywali konteksty i możliwości interpretacyjne prezentowanych na wystawie fotografii, a następnie zaprosili uczestników warsztatów do własnej kreatywności i wyrażenia siebie.

✳️Zajęcia w GSW bardzo podobały się uczniom, wiele spostrzeżeń, uwag i wymiana myśli są dowodem na to, że sztuki współczesnej nie należy się bać, wręcz przeciwnie, jest również doskonałym narzędziem w edukacji, jak i w lepszym poznawaniu i rozumieniu procesów artystycznych, jakie permanentnie zachodzą w otaczającym nas świecie.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu