Informacja o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
Wnioski składa się w terminie od 1 lipca 2022r. do 15 września 2022r.
Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu na dzień złożenia wniosku (obecnie kwota ta wynosi maksymalnie 600,00 zł na osobę).
Informacje można uzyskać na stronie internetowej MOPR Opole.
Formularze wniosku oraz oświadczenia dostępne są na tej stronie.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu