Geniusze! 😎

Przypominamy, że nasza szkoła uczestniczy w programie Budżetu Uczniowskiego!

Jego celem jest m.in. aktywizacja i pobudzenie działania oraz kreatywności wśród nas – młodych ludzi💥

Informacje dotyczące projektów:

◾Uczeń może złożyć tylko jeden projekt

◾ Papiery należy złożyć w sekretariacie do 21.12 ❗️

◾Projekty muszą być zgodne z obowiązującym prawem, w tym ze statutem szkoły oraz szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym ⚖️

◾ Projekt nie może przekraczać 10 000 zł 💸

◾ Aby projekt był uznany wnioskodawca musi zebrać 15 podpisów wśród uczniów ✍🏻

Więcej informacji oraz same formularze dostaniecie u Pani Darii Włodarczyk – Chruszcz 😉

Do dzieła!

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu