✳️Klasa 2d i 2a wzięły udział w „Warsztatach edukacyjnych dla młodzieży z Województwa Opolskiego”.

❎Organizatorem jest Związek Międzygminny Czysty Region a zajęcia prowadził Pan Jacek Kurenda.

♻️Temat przedsięwzięcia to propagowanie i rozszerzanie swiadosci w zakresie idei „zero waste”.

✅Zajęcia były bardzo edukacyjne i kreatywne, dziękujemy .

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu