👩🏼‍🏫👨🏻‍🏫Edukacja to nie tylko mury szkoły, ale również przestrzeń miejska i zasoby kulturowe miasta.

🇺🇦Z naszymi podopiecznymi z Ukrainy mieliśmy przyjemność edukować się dzięki życzliwości pani Joanny Filipczak -dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie uczniowie poprzez kuratorskie oprowadzanie mieli okazję poznać twórczość współczesnego mistrza sztuki Zbigniewa Liberę, następnie dzięki życzliwości pani dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Joanny Ojdany uczniowie konfrontowali doświadczenie obcowania ze współczesnością z dziedzictwem wieków. 🎨Tym samym mogli sami stwierdzić, jak rozwija się sztuka, w jakim kierunku podąża obecnie. Również poznawali dziedzictwo i bogactwo kulturowe naszego miasta.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu