🫂 Uczennice klasy 4 E (Emilia Szeląg, Julia Szymańska, Natalia Kansy, Oliwia Żuklińska i Oliwia Waśniowska) przeprowadziły zajęcia dotyczące praw dziecka.

💙 Celem lekcji było przekazanie uczniom szkoły podstawowych informacji o prawach dziecka, z podkreśleniem tych dotyczących równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Dziękujemy za Wasz udział w kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu