20 lipca 2022 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

  • w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata,
  • na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych (na terenie szkoły),
  • w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2022 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):

Od 20 lipca do 28 lipca należy dostarczyć do szkoły do której kandydat się zakwalifikował oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Będzie to jednoznaczne z wyrażeniem woli przyjęcia do szkoły.

Prosimy również o wydrukowanie ze strony naszej szkoły, wypełnienie i przyniesienie: „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

Dokumenty w naszej szkole będą przyjmowane w sali nr 1 na parterze w godzinach od 8 00 do 15 00.

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu