👩🏼‍🏫👨🏻‍🏫Daliśmy radę❕️

💪🏻Jesteśmy gotowi do działania po dzisiejszym szkoleniu przygotowującym do nowej formy egzaminu maturalnego z języka angielskiego❕️

Skomentuj

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu